New items
Flashpoints : air warfare in the cold war
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)