New items
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Zagraniczne obiekty wojskowe jako system wzmacniania międzynarodowego potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej
Młot na czarownice Pars Tertia : część dotycząca postępowania zarówno w sądach kościelnych jak cywilnych przeciwko czarownicom i w rzeczy samej wszelkim heretykom : zawiera XXXV pytań, w których jak najdobitniej określono formalne zasady wszczynania sprawiedliwego procesu, jak powinien być on prowadzony oraz przedstawiono sposoby ogłaszania wyroku
Sidła
Planowanie potrzeb Sił Zbrojnych RP w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski