New items
Program kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska dowódców plutonów (równorzędnych w pionie dowódczym)
Sprawność współdziałania podmiotów w zarządzaniu kryzysowym
Strategia wypierania : amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie