New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy ogólny, grupa osobowa kultury fizycznej
Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki
Kierunek Festung Breslau : działania 6 Armii na kierunku wrocławskim od 8 do 15 lutego 1945 roku
Leaders eat last : why some teams pull together and others don't
Ostatnie strzały na Śląsku : operacja praska : działania 31 i 52 Armii w Sudetach Zachodnich