New items
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Proste prawdy o przywództwie : 52 wskazówki, jak rozwijać servant leadership oraz budować zaufanie
Routledge handbook of Russian security
Powstanie listopadowe : fakty znane i nieznane
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)