New items
Cyfrowy HR : organizacja w warunkach transformacji technologicznej
Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu : między wolnością a bezpieczeństwem
The Infantry Rifle Platoon and Squad : FM 3-21.8 (FM 7-8) : field manual No. 3-21.8
Sztuczna inteligencja 2041 : dziesięć wizji przyszłości
Najlepsze miejsce na świecie : gdzie Wschód zderza się z Zachodem