New items
Polityczno - wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku = Political and military aspects of security in the 21 st century
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Szkolenie logistyczne : vademecum
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Routledge handbook of Russian foreign policy