New items
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Zakres wiedzy i umiejętności personelu EOD : DTU-3.18.1.10 (C)
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa techniczna