New items
Taktyki sił zbrojnych w życiu i biznesie : skuteczność, reputacja, wpływ
Reflections on the complexities of the COVID-19 pandemic : perspectives from the global south
Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji
Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką
Zarządzanie - komunikacja - nowoczesność