New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa
Zwyciężaj w biznesie! : strategie i taktyki wojenne na biznesowym polu walki
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania : DD-4.22(A) wersja 2
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych