New items
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 1]
O wojnie galijskiej
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Strategia wypierania : amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 5