Nowości
Integracja europejska : uwarunkowania, istota i następstwa
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Statystyka w pracach badawczych : roztropność, narzędzia, etyka
HWPO HARD WORK PAYS OFF : trening według Mata Frasera
Program kursu przygotowania specjalistycznego oficerów na szczeblu zespołu bojowego wojsk specjalnych