New items
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania
Bezpieczeństwo cyfrowe : od problemów globalnych do lokalnych : państwo i społeczeństwo
Etykieta w biznesie : czyli jak ułatwić sobie życie w pracy
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)