New items
Interdyscyplinarność bezpieczeństwa : wybrane konteksty
Zarys etyki wojskowej : de virtute militari
Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
Sublokatorka
Wspomaganie decyzji oceny wystąpienia zdarzeń niepożądanych w transporcie lotniczym z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego