New items
Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów
Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego
Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Stellenbosch University 100 : 1918-2018