New items
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych
No cover
Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych
Podejmowanie właściwych decyzji
Siły zbrojne Niderlandów po zimnej wojnie : przekształcenia, problemy, perspektywy