Nowości
Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 E-2019. Cz. 1
Systemy informatyczne zarządzania wojskowym oddziałem gospodarczym
Pilecki : śladami mojego taty