New items
Cyberbezpieczeństwo w teorii i praktyce : wybrane aspekty
Zarządzanie organizacją : współczesne perspektywy badawcze
Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń
Instytucje i polityka celna RP w dobie cyfryzacji
Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe : 45 lat działalności (1976-2021)