New items
Na krawędzi : amerykański wywiad w epoce terroryzmu
No cover
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich
Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa : księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
No cover
Współczesne media : media multimodalne. T. 2,
No cover
Z Sherlockiem Holmesem o dedukcji, indukcji, życiu i innych ważnych sprawach