New items
Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji
Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Hartowani ogniem : ukraińskie siły specjalnego przeznaczenia w wojnie o Donbas
To nie jest dziennik