New items
Wspomaganie decyzji oceny wystąpienia zdarzeń niepożądanych w transporcie lotniczym z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego
Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem
Zarządzanie wiedzą inżynierską
Program kursu przeszkalania kadr rezerwy : oficerski : SW 40E02
Ocena bezpieczeństwa energetycznego w państwach europejskich