New items
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3(B)
Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe
Analiza strategii w wybranych kampaniach wojennych
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Wojna. Siły Zbrojne. Państwo : rozważania polemologiczne