New items
Młodzi dorośli wobec dezinformacji : katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych
Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy : psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego
Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 5
Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w dobie cyfryzacji
Krzyżyk niespodziany : czas Goralenvolk