New items
Ślachta : historie z podlasko - mazowieckiego pogranicza
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2021. Cz. 2
Cyberprzestępczość i nowe technologie : współczesne wyzwania nauk prawnych = Cybercrime and new technologies : contemporary challenges of legal sciences
Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie
Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021