New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania ogólnego
Merkawa : miecz Izraela
Psychologia wojny hybrydowej
Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego
Algorytmy w służbie klimatu : czyli sekrety globalnego ocieplenia